نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای دولتی 97+پنجمین دوره تیر 97

سوالات استخدامی 5 مین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی,دانلود رایگان نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97,نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور,دانلود سوالات استخدامی فراگیر دولتی دستگاه های اجرایی95 ,نمونه سوالات دستگاههای اجرایی کشور - نمونه سوالات استخدامی رایگان,آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های…,نمونه سوالات استخدامی 1395 سوالات استخدامی سومین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی,95 سوالات تخصصی آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاهها

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای دولتی 97+پنجمین دوره تیر 97

سوالات استخدامی 5 مین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی,دانلود رایگان نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97,نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور,دانلود سوالات استخدامی فراگیر دولتی دستگاه های اجرایی95 ,نمونه سوالات دستگاههای اجرایی کشور - نمونه سوالات استخدامی رایگان,آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های…,نمونه سوالات استخدامی 1395 سوالات استخدامی سومین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی,95 سوالات تخصصی آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاهها

دانلود رایگان نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سوالات استخدامی سومین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی,دانلود رایگان نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۵,نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور,دانلود سوالات استخدامی فراگیر دولتی دستگاه های اجرایی95 ,نمونه سوالات دستگاههای اجرایی کشور - نمونه سوالات استخدامی رایگان,آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های…,نمونه سوالات استخدامی ... سوالات استخدامی سومین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی,95نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی , مونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۵,”نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر ۹۵″,نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر ۱۳۹۵″,دانلود نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۵″,دانلود رایگان نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۵″,نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی,”نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۵″,نمونه سوالات سومین استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۵″,نمونه سوالات سومین استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۵″, سوالات سومین استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی۹۵ ,”نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی ,دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی 1395نمونه سوالات سوالات سومین آزمون‌ استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی ۱۳۹۵ سوالات سومین آزمون‌ استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی ۱۳۹۵ی ۹۳ با جواب نمونه سوالات سوالات سومین آزمون‌ استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی ۱۳۹۵ سوالات سومین آزمون‌ استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی ۱۳۹۵ی سوالات سومین آزمون‌ استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی ۱۳۹۵ی۳۹۳ با جواب , نمونه سوالات سوالات سومین آزمون‌ استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی ۱۳۹۵ سوالات سومین آزمون‌ استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی ۱۳۹۵ی ۹۴ با جواب , نمونه سوالات سوالات سومین آزمون‌ استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی ۱۳۹۵ سوالات سومین آزمون‌ استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی ۱۳۹۵ی ب ,
کلمات کلیدی

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری

دانلود رایگان نمونه سوالات کمک پرستاری

دانلود رایگان سوالات کمک پرستاری

نمونه سوالات کمک بهیاری باجواب

نمونه سوالات کتاب کمک بهیاری

دانلود نمونه سوالات کمک پرستاری

دانلود رایگان نمونه سوالات کمک بهیاری

نمونه سوالات استخدامی “مشترک فراگیر” +پاسخنامه

پنجمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی در سال 97 +سوالات

سوالات استخدامی پنجمین دستگاه اجرایی (مشترک فراگیر سال ۹۷ کلیک کنید

دانلود رایگان سوالات تخصصی آزمون استخدامی قوه قضاییه 96

سوالات تخصصی آزمون استخدامی قوه قضاییه 96

نمونه سوالات گزینش حراست

نمونه سوالات عمومی استخدامی

نمونه سوالات حراست

نمونه سوالات استخدامی نگهبانی بیمارستان

نمونه سوالات آزمون استخدامی نگهبانی

سوالات ورودی بیمارستان

سوالات مصاحبه بیمارستان

سوالات ازمون نگهبانی بیمارستان

سوالات پیک چهارم ابتدایی 96

نمونه سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی زابل 96

سوالات آزمون دیوان محاسبات 96

دفترچه سوالات آزمون دیوان محاسبات کشور 96

سوالات نظریه ها و مبانی خطی مشی گذاری دولتی منبع ارشد+ دکتری

دانلود سوالات نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی+جواب

دانلود سوالات نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی با پاسخنامه

دانلود سوالات نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی 96

دانلود سوالات نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی 95

دانلود سوالات نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی +مفت

۰۱ خرداد ۹۶ ، ۱۸:۱۷

سوالات استخدام در سال +۹۶

چهارمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی


(اعلام شرایط ثبت نام در نیمه دوم خرداد)  مشاهده آگهی

 خبر استخدام آموزش و پرورش در سال ۹۶

(اعلام شرایط ثبت نام در نیمه دوم خرداد)  مشاهده آگهی

استخدام سازمان دامپزشکی سال ۹۶


(اعلام شرایط ثبت نام در نیمه دوم خرداد)  مشاهده آگهی

استخدام پزشکی قانونی کشور سال ۹۶ 


(اعلام شرایط ثبت نام در نیمه دوم خرداد)  مشاهده آگهی

استخدام سازمان حسابرسی سال ۹۶


(اعلام شرایط ثبت نام در نیمه دوم خرداد)  مشاهده آگهی

استخدام بیمه مرکزی ایران سال ۹۶


(اعلام شرایط ثبت نام در نیمه دوم خرداد)  مشاهده آگهی

استخدام سازمان بنادر و دریانوردی سال ۹۶ 


(اعلام شرایط ثبت نام در نیمه دوم خرداد)  مشاهده آگهی

استخدام دستگاه های اجرایی استان البرز سال ۹۶


(اعلام شرایط ثبت نام در نیمه دوم خرداد)  مشاهده آگهی

استخدام سازمان ثبت اسناد و املاک سال ۹۶


(اعلام شرایط ثبت نام در نیمه دوم خرداد) مشاهده آگهی

استخدام وزارت امور خارجه سال ۹۶


(اعلام شرایط ثبت نام در نیمه دوم خرداد)  مشاهده آگهی

استخدام سازمان اداری و استخدامی سال ۹۶


(اعلام شرایط ثبت نام در نیمه دوم خرداد)  مشاهده آگهی

 خبر استخدام شرکت نفت در سال ۹۶

 (مهلت ثبت نام: مشخص نشده)  مشاهده آگهی

 استخدام نیروی دریایی ارتش سال ۹۶


 (مهلت ثبت نام تا تاریخ ۹۶/۰۳/۲۵)  مشاهده آگهی

استخدام شرکت پالایش نفت کرمانشاه سال ۹۶


(مهلت ثبت نام تا تاریخ ۹۶/۰۳/۱۵)  مشاهده آگهی

استخدام شرکت فولاد کاوه اروند سال ۹۶


(مهلت ثبت نام تا تاریخ ۹۶/۰۲/۱۶) مشاهده آگهی

 استخدام شرکت هواپیمایی آتا

 (مهلت ثبت نام تا تاریخ ۹۶/۰۲/۱۱) مشاهده آگهی

 استخدام بانک تجارت سال ۹۶


 (مهلت ثبت نام تا تاریخ ۹۶/۰۲/۰۴)  مشاهده آگهی

  استخدام سازمان تامین اجتماعی

 (مهلت ثبت نام تا تاریخ ۹۵/۱۲/۳۰)  مشاهده آگهی

 استخدام شرکت پتروشیمی شازند 

  (مهلت ثبت نام تا تاریخ ۹۶/۰۱/۰۵)  مشاهده آگهی

 استخدام شرکت هواپیمایی کیش

 (مهلت ثبت نام تا تاریخ ۹۶/۰۱/۰۴)  مشاهده آگهی

 استخدام دانشگاه صنعتی اصفهان

(مهلت ثبت نام تا تاریخ ۹۵/۱۲/۲۹) مشاهده آگهی

 استخدام وزارت نیرو

 (مهلت ثبت نام تا تاریخ ۹۵/۱۲/۲۴)  مشاهده آگهی

 استخدام مجتمع فولاد خراسان

 (مهلت ثبت نام تا تاریخ ۹۵/۱۲/۲۰) مشاهده آگهی

 استخدام دیوان محاسبات

 (مهلت ثبت نام تا تاریخ ۹۵/۱۲/۲۱) مشاهده آگهی

 استخدام شرکت بابک مس ایرانیان

 (مهلت ثبت نام تا تاریخ ۹۵/۱۲/۲۱) مشاهده آگهی

 جذب هیات علمی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

 (مهلت ثبت نام تا تاریخ ۹۵/۱۲/۲۰) مشاهده آگهی

 استخدام شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی

 (مهلت ثبت نام تا تاریخ ۹۵/۱۲/۱۴) مشاهده آگهی

 استخدام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران “هما”

 (مهلت ثبت نام تا تاریخ ۹۵/۱۲/۱۴) مشاهده آگهی

 دعوت به همکاری مرکز امور هیئت علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت

 (مهلت ثبت نام تا تاریخ ۹۵/۱۲/۱۳) مشاهده آگهی

 استخدام شرکت احیا استیل فولاد بافت

 (مهلت ثبت نام تا تاریخ ۹۵/۱۲/۱۰) مشاهده آگهی

 آغاز فرآیند جذب مدرس حق التدریس دانشگاه های علمی کاربردی در اکثر استان ها

 (مهلت ثبت نام تا اسفند ۹۵) مشاهده آگهی

 استخدام مجتمع صنعتی اسفراین

 (مهلت ثبت نام تا تاریخ ۹۵/۱۱/۲۳) مشاهده آگهی

 استخدام شرکت کود شیمیائی اوره لردگان

 (مهلت ثبت نام تا تاریخ ۹۵/۱۱/۲۲) مشاهده آگهی

 استخدام شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان

 (مهلت ثبت نام تا تاریخ ۹۵/۱۱/۲۱) مشاهده آگهی

استخدام قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء

 (مهلت ثبت نام تا تاریخ ۹۵/۱۱/۲۰) مشاهده آگهی

 استخدام دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 (مهلت ثبت نام تا تاریخ ۹۵/۱۱/۱۹) مشاهده آگهی

 استخدام بانک سرمایه

 (مهلت ثبت نام تا تاریخ ۹۵/۱۱/۱۹) مشاهده آگهی

 استخدام شرکت صنایع کاغذسازی قائمشهر

 (مهلت ثبت نام تا تاریخ ۹۵/۱۱/۰۵) مشاهده آگهی

 استخدام شرکت هواپیمایی کاسپین

 (مهلت ثبت نام تا بهمن ۹۵) مشاهده آگهی

 استخدام کانون زبان ایران

 (مهلت ثبت نام تا تاریخ ۹۵/۱۰/۱۸) مشاهده آگهی

 استخدام دانشگاه علوم پزشکی فارس

 (مهلت ثبت نام تا تاریخ ۹۵/۱۰/۱۷) مشاهده آگهی

 استخدام دانشگاه های افسری

 (مهلت ثبت نام تا تاریخ ۹۵/۱۰/۰۹) مشاهده آگهی

 استخدام شرکت پتروشیمی مارون

 (مهلت ثبت نام تا تاریخ ۹۵/۱۰/۰۳) مشاهده آگهی

 استخدام نیروی دریایی ارتش

 (مهلت ثبت نام تا تاریخ ۹۵/۱۰/۰۲) مشاهده آگهی

 استخدام شرکت فولاد مبارکه اصفهان

 (مهلت ثبت نام تا تاریخ ۹۵/۰۹/۱۳) مشاهده آگهی

استخدام جدید بانکها در خرداد ۹۶:
جهت مشاهده آگهی استخدام جدید بانکها در سال ۹۶ اینجا کلیک کنید


آرشیو دسته ای استخدام های سال ۹۶:
جهت مشاهده صفحه آرشیو دسته ای استخدام های سال ۹۶ اینجا کلیک نمایید

 در اجرای ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات  کشوری و ماده (۸) دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی منضم به بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۷۱۹ مبنی بر برگزاری آزمون مشترک فراگیر دوبار در سال ( ماههای اردیبهشت و آبان ) به آگاهی می‌رساند:

در چهارمین امتحان مشترک فراگیر، وزارت آموزش و پرورش (۸۰۰۰ نفر)، بانک صنعت و معدن (۱۸۷ نفر)، سازمان دامپزشکی کشور (۲۶۶ نفر)، سازمان پزشکی قانونی کشور (۶۱ نفر)، سازمان حسابرسی (۳۴۲ نفر)، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۵۰ نفر)، ۱۱ دستگاه اجرایی استان البرز (۱۳۷ نفر)، سازمان بنادر و دریانوردی (۲۰۰ نفر)، بانک  مسکن (۵۴۰ نفر)، بانک سپه (۵۴۱ نفر)،  سازمان  ثبت اسناد و املاک  (۱۱۵ نفر)، وزارت امور خارجه (۴۲ نفر) و سازمان اداری و استخدامی کشور (۵۰ نفر) استخدام می‌نمایند.

داوطلبان استخدام می‌توانند برای آگاهی از چگونگی شرایط ثبت‌نام، شغل و محل مورد تقاضا، ظرفیت‌های استخدامی به تفکیک واحدهای استانی و جنسیت مورد تقاضا، سن و شرایط عمومی و اختصاصی هریک از دستگاههای استخدام‌کننده و سایر اطلاعات موردنیاز و همچنین ثبت‌نام در چهارمین امتحان مشترک فراگیر به اطلاعیه‌ای که در این خصوص در سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org در نیمه خردادماه ۹۶ درج خواهد شد مراجعه نمایند.


برچسب ها: استخدام ، آگهی استخدام ، اگهی استخدامی ، آگهی جدید استخدام ، استخدام ۹۶ ، استخدامی ۹۶ ، استخدام سال ۹۶ ، استخدام در سال ۹۶ ، استخدام بانکها

پاورقی
کانال تلگرام استخدام تهران (رایگان)دریافت آگهی های استخدامی از طریق پیامک و ایمیلاخبار مهم استخدامی سال 96استخدام بانک ها (آگهی استخدام تمام بانکها)استخدام دولتی سال

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۳/۰۱
modiredolati ir

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی