نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای دولتی 97+پنجمین دوره تیر 97

سوالات استخدامی 5 مین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی,دانلود رایگان نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97,نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور,دانلود سوالات استخدامی فراگیر دولتی دستگاه های اجرایی95 ,نمونه سوالات دستگاههای اجرایی کشور - نمونه سوالات استخدامی رایگان,آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های…,نمونه سوالات استخدامی 1395 سوالات استخدامی سومین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی,95 سوالات تخصصی آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاهها

نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای دولتی 97+پنجمین دوره تیر 97

سوالات استخدامی 5 مین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی,دانلود رایگان نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 97,نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور,دانلود سوالات استخدامی فراگیر دولتی دستگاه های اجرایی95 ,نمونه سوالات دستگاههای اجرایی کشور - نمونه سوالات استخدامی رایگان,آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های…,نمونه سوالات استخدامی 1395 سوالات استخدامی سومین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی,95 سوالات تخصصی آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاهها

دانلود رایگان نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سوالات استخدامی سومین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی,دانلود رایگان نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۵,نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور,دانلود سوالات استخدامی فراگیر دولتی دستگاه های اجرایی95 ,نمونه سوالات دستگاههای اجرایی کشور - نمونه سوالات استخدامی رایگان,آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های…,نمونه سوالات استخدامی ... سوالات استخدامی سومین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی,95نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی , مونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۵,”نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر ۹۵″,نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر ۱۳۹۵″,دانلود نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۵″,دانلود رایگان نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۵″,نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی,”نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۵″,نمونه سوالات سومین استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۹۵″,نمونه سوالات سومین استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۵″, سوالات سومین استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی۹۵ ,”نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی ,دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی 1395نمونه سوالات سوالات سومین آزمون‌ استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی ۱۳۹۵ سوالات سومین آزمون‌ استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی ۱۳۹۵ی ۹۳ با جواب نمونه سوالات سوالات سومین آزمون‌ استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی ۱۳۹۵ سوالات سومین آزمون‌ استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی ۱۳۹۵ی سوالات سومین آزمون‌ استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی ۱۳۹۵ی۳۹۳ با جواب , نمونه سوالات سوالات سومین آزمون‌ استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی ۱۳۹۵ سوالات سومین آزمون‌ استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی ۱۳۹۵ی ۹۴ با جواب , نمونه سوالات سوالات سومین آزمون‌ استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی ۱۳۹۵ سوالات سومین آزمون‌ استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی ۱۳۹۵ی ب ,
کلمات کلیدی

دانلود نمونه سوالات کمک بهیاری

دانلود رایگان نمونه سوالات کمک پرستاری

دانلود رایگان سوالات کمک پرستاری

نمونه سوالات کمک بهیاری باجواب

نمونه سوالات کتاب کمک بهیاری

دانلود نمونه سوالات کمک پرستاری

دانلود رایگان نمونه سوالات کمک بهیاری

نمونه سوالات استخدامی “مشترک فراگیر” +پاسخنامه

پنجمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی در سال 97 +سوالات

سوالات استخدامی پنجمین دستگاه اجرایی (مشترک فراگیر سال ۹۷ کلیک کنید

دانلود رایگان سوالات تخصصی آزمون استخدامی قوه قضاییه 96

سوالات تخصصی آزمون استخدامی قوه قضاییه 96

نمونه سوالات گزینش حراست

نمونه سوالات عمومی استخدامی

نمونه سوالات حراست

نمونه سوالات استخدامی نگهبانی بیمارستان

نمونه سوالات آزمون استخدامی نگهبانی

سوالات ورودی بیمارستان

سوالات مصاحبه بیمارستان

سوالات ازمون نگهبانی بیمارستان

سوالات پیک چهارم ابتدایی 96

نمونه سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی زابل 96

سوالات آزمون دیوان محاسبات 96

دفترچه سوالات آزمون دیوان محاسبات کشور 96

سوالات نظریه ها و مبانی خطی مشی گذاری دولتی منبع ارشد+ دکتری

دانلود سوالات نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی+جواب

دانلود سوالات نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی با پاسخنامه

دانلود سوالات نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی 96

دانلود سوالات نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی 95

دانلود سوالات نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی +مفت

نمونه سوالات کمک پرستاری ( بهیاری)

 

در یک کلام کاملترین و ارزانترین پکیج ها را

 

یکجا دریافت کنید و فقط قیمت یکی از انها را

 

بپردازید و بقیه را به عنوان هدیه رایگان

 

دریافت کنید

 

وقت و هزینه خود را هدر ندهید و

 

مطمئن باشید که هم کاملترین و هم

 

ارزانترین را برای شما فراهم آورده ایم

 

 

شامل پکیج های ویژه زیر :

 

پکیج اول:

یک فایل ورد قابل ویرایش ۱۶۱ سوال تخصصی مربوطه جهت آمادگی برای آزمونها و استخدام

شامل ۴ سری به شرح زیر :

سری اول : ۴۴ سوال تستی فاقد جواب

سری دوم : ۵۰ سوال تستی فاقد جواب

سری سوم: ۲۷ سوال تستی همراه با جواب

سری چهارم : ۴۰ سوال تستی همراه با جواب

 

پکیج دوم :

سوالات عمومی آزمون های استخدامی

ادبیات 200 سوال

معارف 200 سوال

زبان انگلیسی 200 سوال

هوش 80 تا

کامپیوتر 140 تا

ریاضی 135 تا سوال

و بسته نمونه سوالات عمومی بهیاری شامل ۱۸۲۵ سوال به شرح زیر :

+ ۳۰۰ سوال زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه ( جواب)
+ ۲۵۰ سوال معارف اسلامی به همراه پاسخنامه  ( جواب )
+ ۳۰۰ سوال زبان انگلیسی   به همراه پاسخنامه  ( جواب)
+ ۱۷۵ سوال فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه ( جواب)
+ ۳۰۰ سوال ریاضی و آمار مقدماتی به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ ۲۰۰ سوال هوش و استعداد تحصیلی به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ ۳۰۰ سوال اطلاعات سیاسی واجتماعی ومبانی قانونی به همراه پاسخنامه ( جواب )

 

پکیج سوم :

جزوه مهارتهای رفتاری و ارتباطی  با فرمت ورد 33 صفحه

مجموعه فرم ها و دستورالعمل های ارزیابی تغذیه بیماران بستری در بیمارستان  34 صفحه پی دی اف

جزوه ایمنی بیمار 25 صفحه پی دی اف

کتابچه بازآموزی کمک بهیاران  49 صفحه پی دی اف

 

پکیج چهارم :

نمونه سوال اصول و کلیات مدیریت در خدمات بهداشتی درمانی-نیمسال اول 93-92. 30 سوال با جواب تستی و 30 سوال تستی بدون جواب و 30 سوال تستی دیگر با جواب تستی

نمونه سوالات کمک های اولیه و احیا و پاسخنامه  50 سوال تستی با جواب

سؤالات کنترل عفونتهای بیمارستانی 50 سوال تستی با جواب

نمونه سوالات درس کنترل عفونت بیمارستانی 41 سوال تستی اکثرا با جواب

و فایل ورد و پی دی اف ( با جواب  ) سوالات زیر :

نمونه سوال ارتقای مهارت های ارتباطی- رفتاری   30 سوال تستی

نمونه سوالات مدیریت بحران 30تا

نمونه سوالات بهداشت محیط    40 تا سوال

نمونه سوال کنترل عفونت بیمارستان159 سوال تستی

نمونه سوالات حقوق گیرندگان خدمت 20 تا

نمونه سوالات ایمنی و سلامت شغلی 20 تا

نمونه سوالات آتش نشانی         20 تا

نمونه سوالات ایمنی بیمار  30 تا

 

پکیج پنجم :

بسته نمونه سوالات تخصصی بهیاری شامل ۷۶۵ سوال به شرح زیر   :

 – نمونه سوالات دروس تخصصی ۶۶۵ سوال به همراه پاسخ شامل سوالات:
+ سوالات اخلاق بهیاری      به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات بهداشت عمومی به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات بهداشت روانی    به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات تغذیه                  به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات دستگاه عصبی   به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات زیشت شناسی  به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات عضلات اسکتی   به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات قلب و عروق       به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات مراقبت تنفس     به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات مراقبت تولید مثلبه همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات مراقبت ادرای     به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات مراقبت گوارش   به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات نئوری مقدماتی   به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات (E.N.T)  به همراه پاسخنامه ( جواب )

++ به همراه آزمون جامع بهیاری ۵۰ سوال تستی به همراه پاسخنامه ( جواب )
++ به همراه آزمون جامع بهیاری سری ۲ – ۵۰ سوال تستی

++ سوالات تخصصی رشته بهداشت و پرستاری شامل 400 سوال تستی با جواب

++ 200 سوال کنکورهای بهیاری سالهای 91 تا 94

 

جهت دانلود کلیک کنید

جهت دانلود کلیک کنید

جهت دانلود کلیک کنید

جهت دانلود کلیک کنید

جهت دانلود کلیک کنید

 

 


برچسب‌ها: نمونه سوالات ازمون استخدامی بهیاری, نمونه سوالات استخدامی کمک پرستاری, نمونه سوالات ازمون استخدامی کمک پرستاری, نمونه سوالات استخدامی بهیاری
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۵ساعت 15:29  توسط   |  نظر بدهید

نمونه سوال کمک پرستاری رایگان
نمونه سوالات مدیریت بحران

1-کدام گزینه در تعریف بحران گنجانده می شود ؟ الف) یک وضعیت ناپایدار مشکل زا ب) اتفاقی که در زمان ویژه و خاص رخ می دهد ج) یک مشکل پیچیده و غیرمعمول د) همه موارد

2- مجموعه ای است از اجزای بهم پیوسته که با هم در تعامل هستند کل واحدی وهدف واحدی را دنبال می کنند؟ الف)بحران ب) سیستم ج) بحران های برنامه ای د)بحران های ویژه

3-کدام گزینه ازخصوصیات بحران نمی باشد ؟ الف)موجب تغییر رفتار می شود ب)یک وضعیت اضطراری است ج) یک حالت مزمن است د)در ارگانیسم بدن اختلال ایجاد می کند

4- درکدام گزینه در تصمیمات از روشهای بروکراسی صرفنظر می شود ؟ الف)بحران شدید ب)بحران بطئی ج)بحران کند د)بحران نوظهور

5- در بحرانهای نوظهور بدعتی ...؟ الف)تصمیم گیرندگان امکانات بیشتری را برای تحقیق وتعمق در رفتار دارند ب)هدفهای عمده مورد مخاطره قرار می گیرد ج)درسطوح بالای مدیریتی تصمیمات اتخاذ می شود د)همه موارد

جهت دریافتها پاسخها و صدها نمونه سوال دیگر به پکیج موجود در سایت مراجعه کنید ( روی لینک دانلود زیر کلیک کنید )

 

لینک دانلود


برچسب‌ها: دانلود رایگان نمونه سوالات کمک بهیاری, دانلود رایگان نمونه سوالات کمک پرستاری, دانلود سوالات آزمون بهیاری, دانلود سوالات آزمون کمک پرستاری, سوالات ازمون کمک پرستاری
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۵ساعت 18:32  توسط   |  نظر بدهید

نمونه سوالات آزمون بهیاری
نمونه سوالات بهداشت محیط

1- با شستن دست ها می توان چند درصد از عفونت های بیمارستانی را کاهش داد؟ الف) 100% ب) 70% ج) 50% د) 40%

2- مواجهه با گازهای بیهوشی در کدام دسته از مخاطرات عمومی قرار می گیرند؟ الف) بیولوژیکی ب) شیمیایی ج) فیزیکی د) روانی

3- در کدامیک از موارد زیر نباید از مواد ضدعفونی کننده دست استفاده کرد؟ الف) دستها به صورت آشکارا کپیف باشند ب) بعد از استفاده از توالت ج) بعد از در آوردن دستکش استریل و یا غیر استری د) گزینه الف وب

4- درکدام مورد پوشیدن دستکش الزامی می باشد؟ الف) گرفتن فشارخون بیمار ب) تخلیه مواد برگشتی از معده بیمار ج) انتقال بیمار د) دادن داروی خوراکی به بیمار

5- چند درصد پسماندهای بیمارستانی را پسماندهای خانگی تشکیل می دهند؟ الف) 60 ب) 70 ج) 80 د) 90 6- کدام گزینه در دسته پسماندهای خطرناک قرار نمی گیرد؟ الف) مواد پرتوزا ب) اجسام نوک تیز ج) کیسه سرم د) سم یا مواد شیمیایی

7- زباله ناشی از نظافت در کدام دسته از زباله های بیمارستانی طبقه بندی می شود ؟ الف) معمولی ب)عفونی و خطرناک ج) نوک تیز و برنده د) شیمیایی

8- کیسه ادرار در کدام دسته از زباله های بیمارستانی طبقه بندی می شوند؟ الف) معمولی ب)عفونی و خطرناک ج) نوک تیز و برنده د) شیمییایی

جهت دریافتها پاسخها و صدها نمونه سوال دیگر به پکیج موجود در سایت مراجعه کنید ( روی لینک دانلود زیر کلیک کنید )

 

لینک دانلود


برچسب‌ها: دانلود رایگان نمونه سوالات کمک بهیاری, دانلود رایگان نمونه سوالات کمک پرستاری, دانلود سوالات آزمون بهیاری, دانلود سوالات آزمون کمک پرستاری, سوالات ازمون کمک پرستاری
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۵ساعت 18:32  توسط   |  نظر بدهید

نمونه سوالات ازمون کمک پرستاری با جواب
نمونه سوالات کنترل عفونت

1- ............................ با هدف ساماندهی فعالیتهای مرتبط با چهار مرحله پیشگیری /کاهش اثرات،آمادگی،مقابله وبازسازی در بیمارستانها تشکیل میگردد. الف- تیم ساماندهی بحران ب- چارت بحران ج- کمیته مدیریت بحران د- هیچکدام

2- کدامیک از موارد زیر از جمله اقدامات انجام شده برای کاهش اثرات در یک مجموعه میباشد. الف- شناسایی ریسک خطر ب- آموزش وتوانمند سازی سیستم ج- اجرای مانور بحران د- مقاوم سازی ساختمان

3- پدیده ای که میزبان به دلیل تهاجم و رشد و تکثیر عامل بیماری زای عفونی دچار آسیب می شود ............. نام دارد . الف- ویرولانس ب- ناقل ج- وکتور د- عفونت

4- کد SUTI-OUT مربوط به کدام عفونت بیمارستانی می باشد ؟ الف- عفونت خونی ثابت شده در آزمایشگاه ب- عفونت ادراری علامت دار ج- عفونت ادراری بدون علامت د- سایر عفونتهای سیستم ادراری

5- عفونت SKNC مربوط به کدام عفونت بیمارستانی می باشد ؟ الف- عفونت اعضاء داخلی محل جراحی ب- عفونت زخم پا ج- عفونت زخم ناحیه سینه د- عفونت عمقی محل جراحی

6- اصول جداسازی در کنترل عفونت به چه صورت می باشد ؟ الف- احتیاط های هوایی – ایزولاسیون ب- احتیاط های استاندارد – احتیاط بر اساس راه انتقال بیماری ج- ایزولاسیون – پوشیدن دستکش د- شستشوی دست ها – استفاده از گان ، ماسک و محافظ صورت

7- عدم دستکاری سوزن و وسایل نوک تیز جزء کدام یک از اصول جداسازی می باشد ؟ الف- احتیاط بر اساس راه انتقال بیماری ب- احتیاط بر اساس تشخیص و نوع بیماری ج- احتیاط های استاندارد د- جلوگیری از انتقال میکروارگانیسم ها

جهت دریافتها پاسخها و صدها نمونه سوال دیگر به پکیج موجود در سایت مراجعه کنید ( روی لینک دانلود زیر کلیک کنید )

 

لینک دانلود


برچسب‌ها: دانلود رایگان نمونه سوالات کمک بهیاری, دانلود رایگان نمونه سوالات کمک پرستاری, دانلود سوالات آزمون بهیاری, دانلود سوالات آزمون کمک پرستاری, سوالات ازمون کمک پرستاری
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۵ساعت 18:32  توسط   |  نظر بدهید

دانلود نمونه سوالات بهیاری
نمونه سوالات حقوق گیرندگان خدمت

1-مراقبت بیمارمحوربرچه اصلی استواراست؟ الف)کل منابع وفعالیتهای سازمان باید حول محور بیمارسازماندهی شود ب) کل منابع وفعالیتهای سازمان باید حول محور بیمارستان سازماندهی شود ج)مراقبت بیمارمحور اصلیت خود راازبهبودکیفی مستمر دریافت می کند د)الف وج

2-اهداف عمده مراقبتهای بیمارمحور کدامند؟ الف)تداوم بهبود مراقبت از بیماران ب)افزایش انتقال بیماران در بیمارستان ج)عدم نیاز به توانمندکردن کارکنان برای انجام وظایفشان د)هیچکدام

3-عبارت صحیح را انتخاب نمائید

الف)مفهوم رضایتمندی ازبیماری به بیمار دیگر متفاوت است. ب) مفهوم رضایتمندی در همه بیماران یکسان است. ج)بیمارستان وظیفه ای در قبال برآورده شدن همه انتظارات بیمار ندارد. د)نیازی نیست بیمار همه خدمات ارائه شده به خود را بداند.

4-کدام یک از عوامل زیر در رضایت بیمار نقش ندارد؟ الف)نوع وشدت بیماری ب)وضعیت سواد بیمار ج)ماهیت درمان د)نوع مدرک ارائه دهنده خدمت

5-کدام یک از عوامل زیر دررضایت بیمارنقش دارد؟ الف)سطح در آمد بیمار ب)جنس بیمار ج)سن بیمار د)همه موارد

جهت دریافتها پاسخها و صدها نمونه سوال دیگر به پکیج موجود در سایت مراجعه کنید ( روی لینک دانلود زیر کلیک کنید )

 

لینک دانلود


برچسب‌ها: دانلود رایگان نمونه سوالات کمک بهیاری, دانلود رایگان نمونه سوالات کمک پرستاری, دانلود سوالات آزمون بهیاری, دانلود سوالات آزمون کمک پرستاری, سوالات ازمون کمک پرستاری
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۵ساعت 18:32  توسط   |  نظر بدهید

دانلود نمونه سوالات کمک پرستاری
نمونه سوالات ایمنی و سلامت شغلی

1- کدامیک از اقدامات زیر جزء احتیاط های استاندارد پیشگری از عفونت های بیمارستانی نمی باشد؟ الف) شستن دست ها ب) قرار دادن در پوش سوزن روی سوزن

ج) استفاده از گان د) پوشیدن دستکش

2- اولین راه پیشگیری از ابتلاء به عفونت HIV عبارتند از: الف) واکسیاسیون ب)تقویت سیستم ایمنی ج) ایزوله کردن بیمار د) اجتناب از تماس شغلی با خون

3- از شرایطی خاصی که اجباراً باید در پوش سر سوزن روی سوزن قرار داد عبارتست از: الف) نمونه ABG ب) نمونه CBC ج) کشت خون د) مورد الف و ج

4- کدامیک از گزینه های زیر درمورد ایمنی در محل کار صحیح نمی باشد؟ الف) میزان صدا در دفاتر اداری باید حداکثر 40 دسی بل باشد ب) اشیاء نوک تیز مثل مداد در ظرف نگهداری شود و نوک تیز انها به سمت بیرون ظرف باشد ج) برای جلوگبری ازخطر آتش سوزی مرتباً کاغذ های باطله جمع اوری گردد د) از نورهای خیره کننده در فضاهای اداری پرهیز نمائید

5- خطر ............... بر جسته ترین وجه تمایز بین شاغلین در بیمارستان و صنعت می باشد؟ االف)بیماریهای عفونی ب)اشعه یونیزان ج)ناراحتی های کمری د)استرس

6- کدامیک از گزینه های زیر در مورد بیماریهای سل صحیح نمی باشد؟ الف) در خصوص پرسنل در معرض خطر ،تست پوستی را شش ماه یا هر سال یکبار تکرار نمایید ب)واکنش مثبت تست پوستی ،سفت شدگی محدود 1mm یا بیشتر می باشد ج)تنها روش تشخیص ،تست پوستی سل می باشد د) برای پرسنل با تست پوستی مثبت باید رادیو گرافی قفسه صدری انجام شود

جهت دریافتها پاسخها و صدها نمونه سوال دیگر به پکیج موجود در سایت مراجعه کنید ( روی لینک دانلود زیر کلیک کنید )

 

لینک دانلود


برچسب‌ها: دانلود رایگان نمونه سوالات کمک بهیاری, دانلود رایگان نمونه سوالات کمک پرستاری, دانلود سوالات آزمون بهیاری, دانلود سوالات آزمون کمک پرستاری, سوالات ازمون کمک پرستاری
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۵ساعت 18:32  توسط   |  نظر بدهید

نمونه سوال بهیاری رایگان
1-کدامیک از جملات زیر غلط است ؟ الف – ارتباط نوعی فرآیند است. ب – برای برقراری ارتباط حداقل سه عنصر فرستنده ، گیرنده و پیام الزامی است. ج -در تعریف ارتباط مفهوم منبع – پیام، نقش شرکت کنندگان را بهتر توضیح میدهد. د -در تعاریف جدید ارتباط از کلمه ) برقرارکنندگان ارتباط به جای کلمه فرستنده و گیرنده ( استفاده می شود

. 2-این جمله تاثیر کدامیک از اجزاء فرآیند ارتباط را نشان می دهد؟ "در پرستاری در پایان یک کشیک صبح و عصر نسبت به یک کشیک صبح ممکن است میزان توجه و دقت کمتر شود" الف -پیام ب – کانال ج – پارازیت د -بافت

3-کدامیک از تعاریف زیر در مورد قلمرویابی درست است ؟ الف – اشاره به تفاوت در میزان ارتقاع بین برقرارکنندگان ارتباط دارد. ب – یعنی رفتارهایی که در رابطه با فضای شخصی یا همان فضای اطراف بدن خود انجام می دهیم. ج -منظور ادراک افراد از موقعیت خود در رابطه با سایر افراد و اشیاء است. د -هیچکدام

4-کدامیک از موارد زیر از مهارتهای قاطعانه نیست ؟ الف – همدلی ب – توصیف احساسات ج – مشخص کردن انتظارات د -همدردی

5-کدام دسته از بیماران قادر به درک اشارات غیر کلامی ارتباط نیستند؟ الف -دارای مشکلات بینایی ب -دارای مشکلات شنوایی ج -دارای موانع فیزیکی د -دارای اختلال در حیطه شناختی

6- کدام یک از موارد زیر از تسهیل کننده های ارتباط میباشد؟ الف: پذیرش واعتماد- تعمیم دادن ب: سخنرانی کردن- خلاصه گیری ج: مثبت نگری – مثبت گوئی ومثبت اندیشی د: ابراز احساسات – نصیحت کردن

 

جهت دریافتها پاسخها و صدها نمونه سوال دیگر به پکیج موجود در سایت مراجعه کنید ( روی لینک دانلود زیر کلیک کنید )

 

لینک دانلود


برچسب‌ها: دانلود رایگان نمونه سوالات کمک بهیاری, دانلود رایگان نمونه سوالات کمک پرستاری, دانلود سوالات آزمون بهیاری, دانلود سوالات آزمون کمک پرستاری, سوالات ازمون کمک پرستاری
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۵ساعت 18:32  توسط   |  نظر بدهید

نمونه سوالات آزمون بهیاری باجواب

نمونه سوالات کمک پرستاری ( بهیاری)

 

در یک کلام کاملترین و ارزانترین پکیج ها را

 

یکجا دریافت کنید و فقط قیمت یکی از انها را

 

بپردازید و بقیه را به عنوان هدیه رایگان

 

دریافت کنید

 

وقت و هزینه خود را هدر ندهید و

 

مطمئن باشید که هم کاملترین و هم

 

ارزانترین را برای شما فراهم آورده ایم

 

 

شامل پکیج های ویژه زیر :

 

پکیج اول:

یک فایل ورد قابل ویرایش ۱۶۱ سوال تخصصی مربوطه جهت آمادگی برای آزمونها و استخدام

شامل ۴ سری به شرح زیر :

سری اول : ۴۴ سوال تستی فاقد جواب

سری دوم : ۵۰ سوال تستی فاقد جواب

سری سوم: ۲۷ سوال تستی همراه با جواب

سری چهارم : ۴۰ سوال تستی همراه با جواب

 

پکیج دوم :

سوالات عمومی آزمون های استخدامی

ادبیات 200 سوال

معارف 200 سوال

زبان انگلیسی 200 سوال

هوش 80 تا

کامپیوتر 140 تا

ریاضی 135 تا سوال

و بسته نمونه سوالات عمومی بهیاری شامل ۱۸۲۵ سوال به شرح زیر :

+ ۳۰۰ سوال زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه ( جواب)
+ ۲۵۰ سوال معارف اسلامی به همراه پاسخنامه  ( جواب )
+ ۳۰۰ سوال زبان انگلیسی   به همراه پاسخنامه  ( جواب)
+ ۱۷۵ سوال فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه ( جواب)
+ ۳۰۰ سوال ریاضی و آمار مقدماتی به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ ۲۰۰ سوال هوش و استعداد تحصیلی به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ ۳۰۰ سوال اطلاعات سیاسی واجتماعی ومبانی قانونی به همراه پاسخنامه ( جواب )

 

پکیج سوم :

جزوه مهارتهای رفتاری و ارتباطی  با فرمت ورد 33 صفحه

مجموعه فرم ها و دستورالعمل های ارزیابی تغذیه بیماران بستری در بیمارستان  34 صفحه پی دی اف

جزوه ایمنی بیمار 25 صفحه پی دی اف

کتابچه بازآموزی کمک بهیاران  49 صفحه پی دی اف

 

پکیج چهارم :

نمونه سوال اصول و کلیات مدیریت در خدمات بهداشتی درمانی-نیمسال اول 93-92. 30 سوال با جواب تستی و 30 سوال تستی بدون جواب و 30 سوال تستی دیگر با جواب تستی

نمونه سوالات کمک های اولیه و احیا و پاسخنامه  50 سوال تستی با جواب

سؤالات کنترل عفونتهای بیمارستانی 50 سوال تستی با جواب

نمونه سوالات درس کنترل عفونت بیمارستانی 41 سوال تستی اکثرا با جواب

و فایل ورد و پی دی اف ( با جواب  ) سوالات زیر :

نمونه سوال ارتقای مهارت های ارتباطی- رفتاری   30 سوال تستی

نمونه سوالات مدیریت بحران 30تا

نمونه سوالات بهداشت محیط    40 تا سوال

نمونه سوال کنترل عفونت بیمارستان159 سوال تستی

نمونه سوالات حقوق گیرندگان خدمت 20 تا

نمونه سوالات ایمنی و سلامت شغلی 20 تا

نمونه سوالات آتش نشانی         20 تا

نمونه سوالات ایمنی بیمار  30 تا

 

پکیج پنجم :

بسته نمونه سوالات تخصصی بهیاری شامل ۷۶۵ سوال به شرح زیر   :

 – نمونه سوالات دروس تخصصی ۶۶۵ سوال به همراه پاسخ شامل سوالات:
+ سوالات اخلاق بهیاری      به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات بهداشت عمومی به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات بهداشت روانی    به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات تغذیه                  به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات دستگاه عصبی   به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات زیشت شناسی  به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات عضلات اسکتی   به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات قلب و عروق       به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات مراقبت تنفس     به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات مراقبت تولید مثلبه همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات مراقبت ادرای     به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات مراقبت گوارش   به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات نئوری مقدماتی   به همراه پاسخنامه ( جواب )
+ سوالات (E.N.T)  به همراه پاسخنامه ( جواب )

++ به همراه آزمون جامع بهیاری ۵۰ سوال تستی به همراه پاسخنامه ( جواب )
++ به همراه آزمون جامع بهیاری سری ۲ – ۵۰ سوال تستی

++ سوالات تخصصی رشته بهداشت و پرستاری شامل 400 سوال تستی با جواب

++ 200 سوال کنکورهای بهیاری سالهای 91 تا 94

 

لینک دانلود

 

 


برچسب‌ها: دانلود رایگان نمونه سوالات کمک بهیاری, دانلود رایگان نمونه سوالات کمک پرستاری, دانلود سوالات آزمون بهیاری, دانلود سوالات آزمون کمک پرستاری, سوالات ازمون کمک پرستاری
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۱۰/۲۸
modiredolati ir

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی